Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі БеларусьЭкскурсіі

Гісторыя Беларусі ад найстаражытнейшых часоў да канца XVIII ст.

Экскурсія ўяўляе сабою змястоўнае гістарычнае падарожжа па старонках беларускай мінуўшчыны. Слухачы даведаюцца, як і пры якіх абставінах першыя людзі з’явілася ў Цэнтральна-Ўсходняй Еўропе, як яны выжывалі на працягу многіх тысячагоддзяў, пра якія мы ведаем толькі дзякуючы знаходкам археолагаў, калі на нашых землях з’явіліся першыя дзяржавы. Асобнае месца ў экскурсіі адводзіцца асвятленню палітычнай гісторыі Полацкага княства X–XIII стст, разнастайным аспектам гісторыі Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Таксама слухачы пазнаёмяцца з гісторыяй кнігадрукавання на беларускіх землях, даведаюцца аб шэдэўрах беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва X–XVIII стст.

Экскурсія адрасуецца школьнікам, студэнтам, замежнікам, якія хочуць атрымаць базавыя веды па гісторыі Беларусі, усім зацікаўленым.

Як жылі нашы далёкія продкі.

Юныя неведнікі музея на экскурсіі "Як жылі нашы далёкія продкі" даведаюцца аб найстаражытнешым перыядзе ў гісторыі Беларусі: ад моманту, калі на нашых землях з’явіліся першыя людзі (каля 40 тыс. гадоў таму), да часу паўстання першых дзяржаўных ўтварэнняў – Полацкага і Тураўскага княстваў. На падставе археалагічных знаходак распавядаецца аб зменах у гаспадарчым, сацыяльным, палітычных ладзе у Каменным, Бронзавым і Жалезным веку, у даступнай форме асвятляецца праблема этнагенеза беларусаў.

Экскурсія адрасаваная школьнікам малодшага школьнага ўзросту.

Шлях кнігі да чалавека: з гісторыі кнігадрукавання

З дадзенага экскурса юныя наведвальнікі даведаюцца аб гісторыі развіцця пісьменнасці на беларускіх землях, пачынаючы ад перыяду рукапісных берасцяных грамат, якія з’яўляліся своеасаблівай дэмакратычнай формай перадачы інфармацыі, да вынаходніцтва друкарскай справы і стварэння першых друкаваных кніг. Асобнае месца адведзена выбітнаму беларускаму першадрукару, філосафу і асветніку Францыску Скарыне. Экскурс дапаўняе крыжаванка, якая разгадваецца напрыканцы правядзення занятка і з’яўляецца элементам замацоўвання вучнямі адзначанай тэмы.

Экскурсія адрасуеццца школьнікам 3–5 класаў.

Беларусь у партрэтах і геральдыцы XVI–XVIII стст.

Экскурсія "Беларусь у партрэтах і геральдыцы XVI–XVIIIстст." праз прызму твораў мастацтва (сармацкі партрэт) і геральдычных сімвалаў шляхты Вялікага Княства Літоўскага уводзіць наведвальніка ў багатую і маладаследаваную вобласць айчыннай гісторыі.Слухачы даведаюцца пры якіх акалічнасцях беларускія землі ўвайшлі ў склад Рэчы Паспалітай, аб арыгінальным дзяржаўным ладзе гэтай дзяржавы, яе месцы ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Еўропы XVI–XVIIIстст. Дзякуючы багатай калекцыі твораў мастацтва гэтага перыяду, наведвальнікі пазнаёмяцца з біяграфіямі выбітных дзяржаўных і рэлігійных дзеячоў дадзенага перыяду: каралямі і вялікімі князямі, прадстаўнікамі вядомых шляхецкіх і магнацкіх родаў, заўважнымі царкоўнымі дзеячамі.

Экскурсія адрасуецца ўсім зацікаўленым наведвальнікам ад 13 гадоў.

Экскурсія "Скабры Беларусі"

Экскурсія "Скабры Беларусі"

Дае наведвальнікам магчымасць пазнаёміцца з найкаштоўнейшымі прадметамі, што захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным музеі. Сярод іх багатыя грашовыя і грашова-рэчавыя скарбы, два з якіх увайшлі ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь, легендарныя слуцкія паясы, унікальная Радзівілаўская мапа, прадметы рэлігійнага культа і многае іншае. Кожны з прадстаўленых прадметаў мае багатую і цікавую гісторыю, а разам яны складаюць сапраўдны скарб беларускага народа.

Экскурсія адрасуецца наведвальнікам ад 10 гадоў.

Аглядная экскурсія па сталай экспазіцыі музея і часовым выставам

Аглядная экскурсія па экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея РБ пазнаёміць наведвальніка з гісторыяй музея, яго сталымі і часовымі выставамі, найбольш каштоўнымі прадметамі, дазволіць атрымаюць базавыя веды па гісторыі Беларусі ад найстаражытнейшых часоў да пачатку XXст. Экскурсія дае магчымаць больш падрабязна і з розных кропак гледжання зірнуцьна беларускую гісторыю праз прызму прадметаў, якія прадстаўлены у экспазіцыі.

Працягласць: 1,5–2 гадзіны. Экскурсія для наведвальнікаў ад 12 гадоў, якія жадаюць хутка і ў даступнай форме пазнаёміцца з экспазіцыяй музея і гісторыя Беларусі.

Выстава "Гандаль Беларусі на шалях гісторыі"

Упершыню ў гісторыі беларускай музейнай справы асвятляе такі звыклы і адначасова маладаследаваны від чалавечай дзейнасці як гандаль. Падчас экскурсіі наведвальнікі змогуць даведацца пра вытокі гандлю на старажытнабеларускіх землях, асаблівасці яго развіцця ў часы панавання натуральнай гаспадаркі, уплыў на развіццё гандлю працэсаў фармавання рынкавых капіталістычных адносінаў, поўны кантроль дзяржавы за сістэмай гандлю ў савецкі час. Дзякуючы вялікай колькасці цікавых экспанатаў: археалагічным знаходкам, скарбам беларускай зямлі XII–XV стагоддзяў, унікальным манетам, вагам, бязменам, касавым апаратам розных часоў, прадметам раскошы са срэбра і г.д., – кожны жадаючы зможа адчуць подых даўніны, а таксама зразумець непарыўную сувязь гандлёвай дзейнасці з дабрабытам людзей і развіццём грамадства.

Экскурсія адрасуецца ўсім зацікаўленым наведвальнікам ад 13 гадоў.