Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь"Апостал"

"Апостал" быў выдадзены напрыканцы XVI ст. у віленскай друкарні братоў Мамонічаў. Мова выдання – царкоўнаславянская. Кніга была набыта ў прыватнай асобы ў 2001 г.