Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь«Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст.». Мінск, «Тэхналогія», 2012.

«Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII ст.». Мінск, «Тэхналогія», 2012.

Аўтар – Ю. Лаўрык.

Манаграфія вядучага навуковага супрацоўніка аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь Ю. Лаўрыка прысвечана выдавецкай і кнігазбіральніцкай дзейнасці браціі праваслаўнага Богаяўленскага манастыра ў Куцейне ў найбольш яскравы перыяд яго гісторыі – сярэдзіне XVII ст. Падрабязна разглядаюцца характэрныя асаблівасці куцеінскіх друкаў і манускрыптаў, а таксама ажыццяўляецца спроба акрэсліць склад кнігазбораў, што існавалі ў самім манастыры або захоўваліся ў манастырскіх цэрквах. Правядзенню даследніцкай працы ў дадзеным кірунку паспрыяла найбуйнейшая калекцыя старадрукаў і манускрыптаў з Богаяўленскага і Успенскага куцеінскіх манастыроў у зборы музея.

Выданне атрымала дыплом ІІ ступені Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі–2013».

Выхад у свет выдання стаў магчымым дзякуючы фінансавай падтрымцы ЗТАА «Джапан Табака Інтэрнэшнл ЭсЭндДзі».