Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі БеларусьЭкспазіцыйнае праектаванне

Навуковая канцэпцыя экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.

Праца над экспазіцыяй Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь вядзецца ў мэтах выканання пратакола даручэнняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка ад 30.12.2007 № 37.

Навуковая канцэпцыя экспазіцыі падрыхтавана вядучымі супрацоўнікамі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь сумесна з навукоўцамі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, зацверджана 31.12.2008 Прэзідыўмам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Храналагічныя рамкі экспазіцыі: ад часу з'яўлення чалавека на тэрыторыі Беларусі (100 тыс. гадоў да н. э.) Да 1991 г. – часу атрымання краінай дзяржаўнай незалежнасці. Перыяду Рэспублікі Беларусь (з 1991 г.) прысвечана экспазіцыя філіяла Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь "Музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці".

Плануецца стварэнне музейнага комплекса, які аб'яднае будынкі пачатку ХХ ст. па вул. Маркса, 12, 12а і надворныя пабудовы

Цокальны паверх

Залы 1, 2, 3, 4, 5, 6 агульнай плошчай каля 320 кв.м.

Перыяд "Першабытны лад на тэрыторыі Беларусі". Раздзелы: "Палеаліт", "Мезаліт", "Неаліт", "Ранні перыяд бронзавага стагоддзя", "Позні перыяд бронзавага стагоддзя", "Ранні жалезны век", "этнакультурная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі ў антычны перыяд і Эпоху Вялікага перасялення народаў".

Аўтэнтычныя помнікі: рэшткі першабытных жывёл, старажытныя прылады працы, ўпрыгожанні, зброя першабытнага чалавека, керамічны посуд, прадметы паганскага культу і г. д.

1 паверх

Залы 9, 9а агульнай плошчай каля 170 кв.м.

Перыяд "Беларусь ў Сярэднявеччы". Раздзелы: "Балты і славяне ў другой палове І тыс. н. э. Этнагенэз славян"," Усходнеславянскія племянныя саюзы на Беларусі: крывічы, дрыгавічы, радзімічы "," Балцкія плямёны на Беларусі ў Х–ХІІІ стст. ".

Перыяд "Беларусь другой паловы ХІІІ - першай паловы XVI ст.". Раздзелы: "Вялікае Княства Літоўскае", "Беларускія гарады ў другой палове ХІІІ – сярэдзіне XVI ст.", "Сельская гаспадарка беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – сярэдзіне XVI ст.", "Матэрыяльная і духоўная культура беларускіх зямель у другой палове ХІІІ – сярэдзіне XVI ст. ".

Аўтэнтычныя помнікі: прадметы ўзбраення, ўпрыгожанні, кафлі, дароўныя граматы, прадметы рэлігійнага культу, манеты, кніжныя выданні, прадметы побыту і інш.

Выставачныя залы. Залы 7, 8 агульнай плошчай каля 180 кв.м прызначаны для арганізацыі зменных выстаў, прысвечаных асобным старонкам айчыннай гісторыі, важным юбілейным датам, новым паступленням у музейны збор. Тут жа будуць экспанавацца сумесныя выставачныя праекты з іншымі музеямі, грамадскімі арганізацыямі, творчымі саюзамі, калекцыянерамі, міжнародныя выставачныя праекты.

2 паверх

Залы 12, 12а, 13 агульнай плошчай каля 405 кв.м.

Перыяд "Беларусь другой паловы XVI–XVIII стст.". Раздзелы: "Грамадска-палітычнае становішча ў краіне", "Сацыяльна-эканамічнае становішча ў краіне", "Рэлігійная жыццё і этнаканфесійныя адносіны", "Адукацыя", "Культура".

Аўтэнтычныя помнікі: дакументы, палітычныя карты, геральдычныя знакі, кніжныя выданні, халодная і агнястрэльная зброя, рыцарскія даспехі, прадметы рэлігійнага культу, царкоўныя рэчы, творы графікі, жывапісу, іканапісу, царкоўнай скульптуры, прадметы побыту, прылады сельскагаспадарчай працы, цэхавыя харугвы, кафлі, манеты, мэбля, музычныя інструменты, ювелірныя вырабы.

Залы 15, 16, 17, 18 агульнай плошчай каля 550 кв.м.

Перыяд "Беларусь у канцы XVIII – пачатку ХХ ст.". Раздзелы: "Далучэнне тэрыторыі беларускіх зямель да Расійскай імперыі", "Вайна 1812 года і Беларусь", "Эканамічнае і сацыяльнае развіццё Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XX ст.", "Адукацыя на беларускіх землях у канцы XVIII – пачатку XX ст." , "Літаратура і мастацкае жыццё на Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.", "Генэзіс беларускага нацыянальнага руху", "Першая сусветная вайна і Беларусь".

Аўтэнтычныя помнікі: карты, планы гарадоў, ўзнагароды, халодная і агнястрэльная зброя, ваенная амуніцыя, творы жывапісу, графікі, скульптуры, дакументы, вырабы беларускіх мануфактур і заводаў, прадметы побыту, манеты, банкаўскія білеты, друк, фотаздымкі, форменнае адзенне, друкаваныя выданні, школьныя прыналежнасці, прадметы этнаграфіі, рэлігійнага культу, ювелірныя вырабы, перыёдыка, улёткі, плакаты і інш.

Тэматычныя мастацкія комплексы: "Кірмаш", "канфесіі", "Жалезная дарога", "Банкі, фінансавая сістэма", "Вайна 1812", "Патрыятычнае грамадства Віленскага універсітэта і гімназій", "Паўстанне 1830–1831 гг.", "паўстанне 1863 -1864 гг. ".

Перыяд "Беларусь 1917–1939 гг.". Раздзелы: "Беларусь 1917–1921 гг.", "Савецкая Беларусь. Стварэнне новай сацыяльна-эканамічнай, грамадска-палітычнай і культурнай сістэмы ў Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.", "Заходняя Беларусь у складзе Польшчы "(1921–1939)".

Аўтэнтычныя помнікі: адміністрацыйныя карты, кніжныя выданні, плакаты, улёткі, грашовыя знакі, банкаўскія білеты, фатаграфіі, друк, вырабы саматужнай вытворчасці, транспаранты, перыёдыка, жывапіс, графіка і інш.

Тэматычныя мастацкія інсталяцыі: "Рыжскі мірны дагавор", "Нестабільнасць палітычнага становішча 1917–1921 гг. Змена ўладаў", "Складаная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Чорны рынак" ,"Музей Івана Луцкевіча ", "Грамадска-палітычнае жыццё 1930-х гг. ".

Перыяд "Беларусь у 1939–1991 гг.". Раздзелы: "Беларусь у 1939–1945 гг.", "Беларусь у пасляваеннае дзесяцігоддзе" (1945–1953), "хрушчоўская адліга" (1953–1964), "Перабудова" на Беларусі " (1985–1991).

Аўтэнтычныя помнікі: карты, перыёдыка, фатаграфіі, ўзнагароды, ваеннае абмундзіраванне, агнястрэльная зброя, плакаты, афішы, планы, схемы, друкаваныя выданні, жывапіс, графіка, скульптура, бытавая тэхніка і інш.

Тэматычныя мастацкія інсталяцыі: "Атрыбуты вайны", "Вяртанне да мірнага жыцця", "Адліга", "Перабудова".